کابینت MDF فوق برجسته با روکش HPL

MDF این کابینت با روکش HPL است که علاوه بر طرح های فوق برجسته کاملا ضدخش بوده  این روکش مقاوم ترین روکش میباشد که دربازار موجوداست.

کابینت آشپزخانه اصفهان