کابینت MDF ترک

دراین کابینت تمام متریال حتی متریال بدنه ویراق الات از  جنس ترک درجه یک استفاده میشود

کابینت آشپزخانه اصفهان